Retur - Öppet Köp:
Öppet köp gäller i 20 dagar förutsett att produkten är oanvänd och i samma skick som när den köptes. Returporto betalas av köparen. Kontakta oss alltid via e-mail eller telefon före retur eller byte av produkt. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelse!
Får vi tillbaka paket som inte lösts ut från PostNord, förbehåller vi oss rätten att debitera dig för samtliga kostnader som uppstår i samband med en sådan retur.
 
Reklamation:
Om du vill reklamera en vara kontakta oss via e-mail: info@adantereklam.com  (anledningen till att du inte godtar varan / vad du anser vara felaktigt.) Vi vill givetvis att du som kund ska vara nöjd med din/dina produkter.

Produktfakta:
Se informationssidan ”Om Kurbits&skulls”

Force Majeure:
Kurbits&skulls är befriat från ansvar om företaget förhindras utföra sina åtaganden till följd av händelse utanför företagets kontroll, t.ex. vid arbetskonflikt, tekniska problem, brand, myndighetsbestämmelser, krig eller om företaget utsätts för kriminell verksamhet som påverkar verksamheten.

Tvist
Vid eventuell tvist kommer Kurbits&skulls att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.